mənəmlik

mənəmlik
is. Təkəbbür, lovğalıq, özünü dartma. <Mədəd:> Mənəmlik, təkəbbür, heç kəsi bəyənməmək, hamıya alçaq nəzərlə baxmaq – budur sənin ən böyük qüsurların. Ə. Vəl.. Mənəmlik etmək – lovğalanmaq, özündən başqa heç kəsi saymamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • əmlik — is. Yenicə ota düşən və eyni zamanda anasını əmən quzu, keçi. Əmliklər çəkdirəm şişə; Bir ağır yığnağım ola! «Koroğlu». Bir əmliyin bir tümənə satılır; Xəzəl oldu yenə pulların, dağlar! A. Ə.. Gəl oturma belə tək; Kürdə bir əmlik kəsək. M. R.. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhənnəmlik — 1. sif. Qarğış, söyüş məqamında işlənilir. <Oğlan:> Bəli, cəhənnəmlik Nikolayın babası bizim babaları bu yerlərə sürgün etmişdi. M. Rz.. 2. Cəhənnəmi andıran, cəhənnəm kimi; dəhşətli. Mənim bu gün cəhənnəmlik duman almış yollarımı; Bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənəm-mənəmlik — bax mənəmlik. <Qoşatxan:> Öldür səni içəridən gəmirən qurdu – bu mənəm mənəmlik qurdunu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatircəmlik — is. Arxayınlıq; həyəcan, iztirab, narahatlıq, inamsızlıq olmadığı hal; işin tam uğur və müvəffəqiyyətlə nəticələnəcəyinə arxayın olma. Xatircəmlik vermək – arxayınlıq vermək, arxayın etmək, xatircəm etmək, nigarançılıqdan qurtarmaq, əmin etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dişləmlik — sif. Adətən, saylarla – . . . dəfə dişləmək, dişləyib qopartmaq üçün kifayət edən. İki dişləmlik qənd …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlik — is. 1. Möhkəm şeyin halı; bərklik, davamlılıq. Materialın möhkəmliyi. 2. Möhkəm olma; dözümlülük, səbatlılıq, mətinlik, iradəlilik. Mədəndə işləyən adamlardan ilk növbədə möhkəmlik tələb olunur. M. Hüs.. 3. Yenilməzlik, alınmazlıq, sarsılmazlıq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübhəmlik — is. Gizli olma, qeyri müəyyənlik, naməlumluq, anlaşılmazlıq. . . Şahın da, Həkimülmülkün də hərəkətlərində bir mübhəmlik, bir sirr vardı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərsəmlik — is. Sərsəm hal və vəziyyət və ya sərsəmcəsinə iş, hərəkət; dəlilik, ağılsızlıq. <Musa:> Fəqət ilanı öldürüb də yavrusunu buraxmaq sərsəmlik deyilmi . . . ya? H. C.. Qızın elçisiz, sorğusuz sualsız qoşulub gəlməsi sərsəmlikdir, ağılsızlıqdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təmlik — ə. mülk, mal sahibi etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bədqədəmlik — is. Ağırayaqlılıq, qədəmi şükümsüzlük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”